سازمان‌ها، شرکت‌ها و نهاد‌های دولتی در طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های خود از تبلیغات تا سیاستگذاری نیاز به محتوای غنی و اثرگذار دارند. کامکار با توجه به توانمندی و تجربیات خود در گردآوری، ایجاد و خلق محتوا، در کنار خدمات بازاریابی، برای افزایش برد هر کالا یا سیاست در جهت رفع نیاز شما قدم بر خواهد داشت. نهادهای دولتی نیاز به گفتمان سازی بین مخاطبان و ذی نفعان سیاستهای خود دارند و شرکت‌های تجاری نیاز به تولید محتوا جهت اطلاع رسانی اثر بخش به مشتریان خود دارند.
شرکت‌های خصوصی نیاز به تغییر یا هدایت رویکرد سهامداران یا هیئت مدیره خود دارند و یا مشتریان خود را باید به نقاط ارزشمندی هدایت کنند. تولید محتوای غیر مستقیم یا نوآورانه کار تخصصی ما برای شما در این حوزه می‌باشد.
نهادهای دولتی برای نشان دادن عملکرد یا اثرگذاری خود نیاز به استخراج اطلاعات نوین یا محتوا و شاخص‌های جدیدی دارند. کامکار تولید محتوی را برای شما انجام می‌دهد البته متناسب با مخاطب!