خدمات توسعه واحد بازاریابی

کامکار خدمات جامعی برای توسعه بازار شرکت‌ها ارائه می‌دهد، به شکلی که بتواند دغدغه‌های مدیران و مالکین شرکت‌ها را به شکل کلی، در قالب یک مسئولیتِ واحد بپذیرد.
کامکار تمام مسائل مربوط به بازاریابی و فروش شرکت‌ها شامل موارد زیر را بر عهده می‌گیرد:

• ایجاد زیرساخت نرم‌افزاری و سخت‌افزاری واحد بازاریابی
• طراحی و تدوین برنامه بازاریابی و تبلیغاتی
• اجرای عملیات فروش، معرفی و مذاکره
• حفظ و توسعه سبد مشتریان

تمام سرفصل‌های فوق همراه با جزئیات مهم‌تر آن‌ها در کاتالوگ درج‌شده‌اند و تمام مسئولیت‌های تأمین موارد مربوطه را کامکار بر عهده می‌گیرد، به شکلی که در سطح اجرا و برنامه‌ریزی، به‌عنوان یک مجموعه مشخص به مدیرعامل یا مالکین پاسخگویی دارد تا مسئولیت افزایش فروش یا رفع معضلات بازاریابی تماماً بر دوش کامکار باشد.
با این رویکرد، درنهایت شرکت‌های طرف حساب کامکار، درگذر زمان ساختار و واحد بازاریابی مشخص و منسجمی را پیدا خواهند کرد که به‌عنوان سرمایه می‌تواند برای شرکت ارزش‌افزوده و درآمدزایی نماید.
کامکار به شرکت‌های متعددی در حوزه خدمات بانکداری، امنیت نرم‌افزار و سازندگان تجهیزات آزمایشگاهی ارائه خدمات اجرایی نموده است و کارفرمایان دولتی نیز از توانمندی اجرایی-برنامه ریزی کامکار، در قالب پروژه‌های کسب‌وکار استفاده نموده‌اند.

خدمات